MENU

Polija: vai kravas automašīnu vadītāji 2024. gadā var sagaidīt algu palielinājumu

talbrauceju alga polija
No jaunā gada Polijā tiek paaugstināta minimālā alga. Eksperti skaidroja, vai autovadītāji var sagaidīt lielākus maksājumus no darba devējiem. Par to tika paziņots Polijas juridiskās firmas Centrum Obsługi Transportu (CSK) preses dienesta publicētā ziņojumā.


No 2024. gada 1. janvāra minimālā alga Polijā būs PLN 4242 (€975) bruto, bet no 1. jūlija - par PLN 58 vairāk, t. i., kopā PLN 4300 (€988) bruto. Tomēr realitātē šķiet, ka nākamā gada minimālās algas palielinājums lielākajai daļai transporta nozarē strādājošo darba līgumu un nodarbinātības nosacījumu izmaiņu neprasīs. Turklāt saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem minimālās algas palielinājums automātiski nepalielina pamatalgu. Dažādās analīzēs par autovadītāju darbaspēka izmaksu pieaugumu netiek ņemts vērā diezgan svarīgs elements - "minimālās algas" definīcija. Izrādās, ka lielākā daļa autovadītāju jau saņem mēnešalgu, kas ievērojami pārsniedz minimālo algu, un tas nozīmē, ka šajos konkrētajos gadījumos "pamatalgas" palielināšana nav obligāta.

Kā skaidro eksperti, saskaņā ar 2002. gada 10. oktobra likuma 6. panta 1. punktu - "Darbinieka, kas nodarbināts uz nenoteiktu laiku katru mēnesi, darba samaksa nedrīkst būt mazāka par minimālo darba samaksu, kas noteikta saskaņā ar 2. un 4. pantu."

Saskaņā ar minētā likuma 4. pantu darbinieka darba samaksas aprēķinu veic, pamatojoties uz darba samaksas sastāvdaļām, uz kurām darbiniekam ir tiesības, un citiem no darba attiecībām izrietošajiem labumiem, kas klasificēti saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes noteiktajiem nodarbinātības un darba samaksas statistikas principiem. Iepriekš minētais nozīmē, ka termins "minimālā atlīdzība" ietver ne tikai darba līgumā noteikto "pamatalgu", bet arī visas pārējās atlīdzības sastāvdaļas, ko parasti maksā autovadītājam, tostarp, piemēram, ārvalstu algas. Jāatzīmē, ka tā paša likuma 6. panta 5. punktā ir skaidri norādīts, kuras atlīdzības sastāvdaļas nav iekļautas tā sauktajā "minimālajā darba samaksā".
Izslēgti nosacījumi ir šādi:

- jubilejas prēmija;
- naudas maksājumi, uz kuriem darbiniekam ir tiesības sakarā ar pensionēšanos vecuma vai invaliditātes dēļ;
- samaksa par virsstundām;
- piemaksa pie algas par nakts darbu;
- piemaksa par darba stāžu.

No otras puses, profesionālo autovadītāju darba līgumos tiek izmantotas vairākas (dažādas) atalgojuma sastāvdaļas, tostarp:

- pamatalga,
- vienreizējs maksājums par virsstundām,
- vienreizējs maksājums par nakts darbu,
- piemaksa par dežūru,
- piemaksa par darba pienākumu pildīšanu (piemaksa par apmeklējumu).
- piemaksas par darbu ārzemēs (ārzemju minimālā alga),
- piemaksas par darba rezultātiem un citas piemaksas.

Ja pamatalgas, dežūras avansa un citu piemaksu summa ir lielāka par minimālo algu, darba devējam nav jāveic nekādas darbības, lai mainītu algu no 2024. gada janvāra.
"Iepriekš minētais nenozīmē, ka pārvadātāji nepiedzīvos reālas izmaiņas saistībā ar jauno minimālo algu, lai gan tās būs diezgan simboliskas. Proti: vienīgā komponente, kas ir tieši atkarīga no minimālās algas, ir samaksa par nakts darbu. Tas saistīts ar to, ka saskaņā ar Darba kodeksa 151. panta 8. punktu darbiniekam, kurš veic nakts darbu, par katru nakts darba stundu ir tiesības saņemt piemaksu pie darba samaksas 20 % apmērā no stundas tarifa likmes, kas atvasināta no minimālās darba algas, kura noteikta saskaņā ar atsevišķiem noteikumiem".

CSK

Juristi piebilst, ka pārvadātājam, protams, ir visas tiesības pēc saviem ieskatiem (vai pamatojoties uz iekšējiem normatīvajiem aktiem) lemt par darba samaksas palielināšanu atkarībā no gūtajiem ienākumiem, taču spēkā esošajā Darba likumā nav noteikts pienākums pielīdzināt pamatalgu (pamatalgu) minimālajai algai. Kā minēts iepriekš, atalgojuma sastāvdaļu summa nedrīkst būt mazāka par minimālo algu, un atalgojuma summa, kas pārsniedz minimālo algu, ir atkarīga tikai no pārvadātāja un autovadītāja vienošanās.

Atgādinam, ka no jaunā gada Vācijā stāsies spēkā vairāki ar transporta un loģistikas nozari tieši saistīti likumi.

Seko Kravu Transportam arī Facebook vai Telegram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
15.03.2024

Loģistikas blogs