MENU

Videi draudzīgāks kopums priekš autotransporta: ko nozares pārstāvji domā par ES ECO iniciatīvu

ECO parvadajumi EU
Eiropas Komisija (EK) ir iesniegusi ilgi gaidīto priekšlikumu grozīt Direktīvu 96/53/EK par transportlīdzekļu maksimālajiem izmēriem un svaru. Tagad projekts tiks iesniegts Eiropas Parlamentam un ES Padomei, un šo iestāžu pārstāvjiem būs iespēja iesniegt savus komentārus un grozījumus. Logist.šodien par to uzzināja no Polijas Transporta un loģistikas darba devēju asociācijas (TLP), Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETF), Starptautiskās Autotransporta savienības (IRU), Spānijas Nacionālās transporta asociāciju federācijas (Fenadismer) portālos publicētajiem ziņojumiem.


Transporta nozares pārstāvji sniedza savu vērtējumu par EK priekšlikumu un paskaidroja dažus plānoto grozījumu punktus. TLP minēja svarīgāko izmaiņu piemērus.

Galvenie noteikumi

Pirmkārt, ir ieviesta jauna "Eiropas moduļu sistēmas" (EMS) definīcija. Ar šo nosaukumu ES ir definējusi jēdzienu "transportlīdzeklis vai autovilciens, kas sastāv no vienas vai vairākām puspiekabēm/piekabēm, kuras kopā var pārsniegt maksimāli pieļaujamo garumu un masu, bet katra tā sastāvdaļa atsevišķi (transportlīdzekļa puspiekabe, piekabe) nedrīkst pārsniegt pieļaujamās masas un garuma vērtības. Līdz ar to tas nav nekas cits kā transportlīdzeklis vai transportlīdzekļu apvienojums, kura pilna masa pārsniedz 40 tonnas un garums pārsniedz 18,75 m (piemēram, 25,25 m), ko bieži dēvē par LHV (garāku, smagāku transportlīdzekli), gigalineru vai megalineru.

EK piedāvā dalībvalstīm arī iespēju atļaut Eiropas moduļu sistēmu izmantošanu to teritorijās iekšzemes un starptautiskajos pārvadājumos, taču ievērojot šādus nosacījumus:

  1. Dalībvalstis pārredzamā un viegli pieejamā veidā dara sabiedrībai pieejamu informāciju par to teritorijā pārvietojamo EMS maksimālo masu un garumu, kā arī to ceļu sarakstu, pa kuriem drīkst pārvietoties EMS.
  2. Dalībvalstīm jānodrošina, ka to teritorijā esošo ceļu tīkls, pa kuru var pārvietoties EMS, ir savienots ar attiecīgajiem ceļiem kaimiņvalstīs, pa kuriem arī var pārvietoties EMS, lai EMS varētu šķērsot robežas.
  3. Dalībvalstis izveido sistēmas, lai uzraudzītu un novērtētu EMS ietekmi uz ceļu satiksmes drošību, infrastruktūru, vidi un modālo savietojamību.

Ja dalībvalsts savā teritorijā atļauj EMS iekšzemes satiksmē, tā nedrīkst vienlaikus atteikt vai aizliegt EMS satiksmi starptautiskajā satiksmē ar nosacījumu, ka starptautiskajā satiksmē pieļaujamais EMS svars un garums nepārsniedz iekšzemes satiksmē noteikto.
Vēl viena definīcija ir "alternatīvās degvielas transportlīdzeklis", t. i., transportlīdzeklis, kas darbojas tikai ar alternatīvo degvielu un ir apstiprināts saskaņā ar Regulu 2018/858.
"Tas ir svarīgi, jo alternatīvās degvielas transportlīdzekļiem ir ierosinātas nelielas novirzes attiecībā uz to bruto masu. Šeit ir vērts pieminēt, ka agrākā priekšlikumā par jauniem CO2 emisiju noteikumiem smagajiem kravas transportlīdzekļiem ES nebija iekļauti alternatīvo degvielu transportlīdzekļi, bet tikai tā sauktie bezemisiju transportlīdzekļi, t. i., transportlīdzekļi, kas darbojas ar elektrību vai ūdeņradi, kā to definējusi Eiropas Komisija. Cerams, ka tas mainīsies un atsevišķos noteikumos par CO2 emisijām no smagajiem kravas automobiļiem tiks iekļauti arī transportlīdzekļi ar alternatīvo degvielu".

komentē notiekošo TLP

Turklāt EK aicina dalībvalstis izveidot vienotas elektroniskās sistēmas un kontaktpunktus, ar kuru starpniecību uzņēmēji, kas pārvadā lielgabarīta nedalāmās kravas, varētu pieteikties attiecīgajām atļaujām un visai nepieciešamajai informācijai, kas saistīta ar šo transporta veidu.

Vēl viens jaunievedums ir iespēja atļaut starptautiskos pārvadājumos izmantot transportlīdzekļus ar pilnu masu līdz 44 tonnām, ja attiecīgās valsts noteikumi pieļauj šādu lielāku pilnu masu. Tas nozīmē, ka, ja konkrētā valsts savā teritorijā atļauj izmantot transportlīdzekļus ar pilnu masu līdz 44 tonnām, vienlaikus arī starptautiskajā satiksmē iesaistītajiem transportlīdzekļiem var būt šāda atļautā pilna masa, protams, ar nosacījumu, ka katra valsts, kuru tie šķērso, atļauj šādu vērtību. Turklāt apspriežamais 44 tonnu pilnās masas ierobežojums var būt vēl lielāks situācijā, kad attiecīgajā valstī ir atļauta lielāka pilnā masa, bet tikai attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas iesaistīti vairākveidu pārvadājumos.

Saskaņā ar jauninājumiem autopārvadātājiem būs oficiāli atļauts pārsniegt maksimālo pieļaujamo garumu 20,75 metri kravu pārvadāšanai ar nosacījumu, ka tie izmanto atļautus balstus pārvadājamajai kravai. Šie balsti nedrīkst pārsniegt kravas garumu, kas drīkst izvirzīties transportlīdzekļa priekšā ne vairāk kā par 0,5 m, ar nosacījumu, ka pārvadājamā transportlīdzekļa pirmā ass balstās uz puspiekabes/transportlīdzekļa konstrukcijas. Aizmugurē krava nedrīkst izvirzīties tālāk par 1,5 m, ja transportējamā transportlīdzekļa pēdējā ass balstās uz puspiekabes/piekabes konstrukcijas.
ES nav pārtraukusi atbalstīt tā sauktos bezizmešu transportlīdzekļus (automobiļus, kas darbojas ar ūdeņradi vai elektrību). Izskatāmajā projektā EK ierosina palielināt bezizmešu transportlīdzekļu standartu par 4 tonnām salīdzinājumā ar citiem transportlīdzekļiem, t. i., līdz 44 tonnām. Tādējādi bezemisiju transportlīdzekļiem, kas tiek izmantoti kombinētajos pārvadājumos, to pilna masa palielinātos līdz 48 tonnām, ja tiek izmantots trīsasu vilcējs un divu vai trīsasu puspiekabe (citu transportlīdzekļu pilna masa ir 44 tonnas). Alternatīvo degvielu transportlīdzekļu gadījumā ir ierosināts palielināt pilnu masu tikai par 1 tonnu. Turklāt tā sauktajiem bezizmešu transportlīdzekļiem būs atļauts būt par 90 cm garākiem par pieļaujamo garumu, ja tas nevar palielināt to kravnesību un kalpos dažādu tehnoloģiju izmantošanai.

Pārvadājot 45 pēdas garu konteineru vai 45 pēdas garu noņemamu virsbūvi intermodālajos pārvadājumos ar kravu vai tukšu, būs atļauts pārsniegt pieļaujamo transportlīdzekļa garumu ne vairāk kā par 15 cm. Būs iespējams par 15 cm pārsniegt pieļaujamo attālumu starp kājstarpi un puspiekabes aizmuguri. Ir noteikts, ka kravas nosūtītājam, kas konteineru vai maināmo virsbūvi uztic autopārvadātājam, ir jāiesniedz pārvadātājam sertifikāts, kurā norādīts pārvadājamā konteinera/maināmās virsbūves svars un augstums. No otras puses, ja konteineri ir augstāki, to pārvadāšanai intermodālajos pārvadājumos atļautais transportlīdzekļu augstums ir 4,30 metri.

Nozares pārstāvju viedoklis

Transporta nozares pārstāvji ātri reaģēja uz jaunajiem EK priekšlikumiem. Kā norādīja TLP, tirgus dalībniekiem vispirms būtu jāsagaida jauno noteikumu galīgā redakcija līdz ES likumdošanas procesa beigām. Pēc tam dalībvalstīm būs 2 gadi laika, lai pielāgotu savus tiesību aktus jaunajai direktīvai.
"Tādējādi jauni risinājumi attiecībā uz transportlīdzekļu masu un garumu varētu beidzot parādīties aptuveni 2026. gadā. Nav skaidrs, kāpēc EK ierosina palielināt transportlīdzekļa pilnu masu no augšas uz leju tikai tā sauktajiem bezemisiju transportlīdzekļiem (par 4 tonnām) un alternatīvajiem piedziņas veidiem (par 1 tonnu). Pārējie transportlīdzekļi, t. i., lielākā daļa ES tirgū esošo automobiļu, varēs sasniegt 44 tonnu pilnu masu tikai tad, ja katrā valstī, caur kuru tie brauc, tiks ieviesti attiecīgi valsts noteikumi. Turklāt ES arī vēlas, lai līdz 2034. gada beigām tiktu atcelts šāds risinājums attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas nerada nulles emisijas".

saka TLP

Pēc IRU ES interešu aizstāvības direktora Raluca Mariana (Raluca Marian) teiktā, citējam - "ES Zaļā transporta pakete palīdzēs nozarei ekonomiskāk un videi draudzīgāk apkalpot Eiropas iedzīvotājus un citus autotransporta lietotājus, tostarp citus transporta veidus". Tomēr viņa minēja arī to, ka nozare ir nobažījusies par diviem ierosinātajiem termiņiem.
Pirmkārt, pēc 2035. gada ierobežot elastību izmantot tradicionālās standarta transportlīdzekļu kombinācijas starptautiskajos pārvadājumos. Lai gan priekšlikumā ir ieviesta pilna transportlīdzekļu masa pārrobežu pārvadājumiem ar standarta TC kombinācijām starp līgumslēdzējām dalībvalstīm, no 2035. gada tā attieksies tikai uz bezemisiju transportlīdzekļiem. Otrkārt, ierobežot pārrobežu testēšanu ar Eiropas moduļu sistēmu līdz piecu gadu periodam, nepieļaujot testu pagarināšanu.
"Ir ļoti svarīgi saglabāt tehnoloģiju neitralitāti un izvairīties no termiņiem, kas ierobežo elastību konkrētu tehnoloģiju izmantošanā, jo īpaši tāpēc, ka nav paredzēts piemērots liela mēroga ekvivalents".

komentē Raluca Marian

Savukārt Eiropas Autopārvadātāju savienība (UETR) uzskata, ka šī iniciatīva ir iespēja veicināt vides ilgtspēju, pateicoties lielākai efektivitātei, lielākai jaudai un augstākai produktivitātei, kā arī palīdzēt mazināt pieaugošo darbaspēka trūkumu šajā nozarē.
"Šis jaunais priekšlikums veicina "tīru" transportlīdzekļu ieviešanu ES. Tomēr ir vajadzīga reālistiska pieeja, sākot no stingrām nodošanas metāllūžņos shēmām līdz efektīvai alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanai, kā arī plaši pasākumi, lai risinātu augsto enerģijas cenu problēmu."

saka UETR

UETR uzskata, ka jebkurai jaunai struktūrai ilgtermiņā būtu jāveicina 44 tonnu rezolūcijas pieņemšana attiecībā uz jebkuru transportlīdzekli neatkarīgi no izmantotā enerģijas avota, turklāt vislabākā pieeja dekarbonizācijas panākšanai ir enerģijas līdzsvars un tehnoloģiju neitralitāte.
"Joprojām ir jārisina ceļu infrastruktūras problēmas, un tas prasīs valstu un ES iestāžu centienus, piešķirot jaunas, piemēram, no Eurovignette vai ETS... Vienlīdzīgi konkurences apstākļi novērsīs pārvadātāju ar atšķirīgu darbības vidi sadursmes, kā arī veicinās turpmākus efektīvākus MVU ieguldījumus, ja tie būs pārliecināti, ka ar iegādātajiem smagākajiem un garākiem transportlīdzekļiem var veikt pārvadājumus ES teritorijā."

secina UETR

Arī Eiropas Transporta darbinieku federācija (ETF) komentēja jauninājumus, uzsverot, ka pastāv "uzkrītošs konsekvences trūkums, kas ir jārisina". Jo īpaši tika izteikti iebildumi attiecībā uz "gigalineru" - 44 tonnas garāku un smagāku transportlīdzekļu ar Eiropas fosilā kurināmā moduļu sistēmām - pārrobežu pārvadājumu atvieglošanu.
"Mēs atzinīgi vērtējam ES centienus veicināt videi draudzīgāku transportu, taču ar fosilo kurināmo darbināmo giga-lineru pārrobežu kustības veicināšana ir nopietns trieciens pašas ES mērķiem oglekļa ziņā neitrālā kravas transporta jomā..... Turklāt garākiem un smagākiem kravas automobiļiem nepieciešama atbilstoša infrastruktūra, autovadītāju apmācība, drošības aprīkojums transportlīdzeklī un rūpīga apsvēršana par iespējamo tirgus dinamiku, kas varētu kavēt ilgtermiņa klimata mērķu sasniegšanu."

saka Līvija Spēra, ETF ģenerālsekretāre

Federācija ir īpaši nobažījusies par kumulatīvajām potenciālajām sekām, ko var radīt gigalineriju veicināšana, kamēr notiekošais process galu galā novedīs pie divu lielāko dzelzceļa kravu pārvadājumu uzņēmumu likvidācijas Eiropā - FRET SNCF (Francija) un DB Cargo (Vācija).
"Darbības, kas varētu novest pie šo uzņēmumu slēgšanas, ir pretrunā ar "zaļāka transporta" paketes mērķiem un rada jautājumus par ES nekonsekventu politiku attiecībā uz ilgtspējīgas mobilitātes nākotni. Piemēram, Eiropas Komisija savā Viedas un ilgtspējīgas mobilitātes stratēģijā iepriekš apņēmās pievērsties tikai bezemisiju transportlīdzekļiem, pārskatot Svara un gabarītu direktīvu..... Mēs aicinām Eiropas Komisiju rūpīgi apsvērt sekas, ko radīs ar fosilo degvielu darbināmu giga transportlīdzekļu pārrobežu aprites veicināšana, un iesaistīties jēgpilnā dialogā, lai risinātu šos iebildumus."

Līvija Spēra, ETF ģenerālsekretāre

Atgādinam, ka EK vēlas izmantot pasākumu kopumu, lai paātrinātu pāreju uz alternatīvo piedziņu. Jo īpaši to var panākt, radot lielākus stimulus pārrobežu braucieniem ar garajiem kravas automobiļiem, bezemisiju transportlīdzekļiem un intermodālajiem pārvadājumiem.

Seko Kravu Transportam arī Facebook vai Telegram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
02.03.2024

Loģistikas blogs